آچار آلن ۱/۵ تا ۱۲ ایت ژاپن

  1. ساخت کشور ژاپن
  2. فولاد سخت
  3. سایزmm1/5-2-3-4-5-6-8-10-12
  • 5 ستاره