آچار آلن کیفی ۱/۵تا۱۰ایت ژاپن

  1. ساخت کشور ژاپن
  2. فولاد سخت
  3. سایز ۱/۵ تا ۱۰
  4. تعداد۱۰ عددی