آچار آلن کیفی۲/۵تا۱۷ایت ژاپن

  1. ساخت کشور ژاپن
  2. فولاد سخت
  3. سایز۲/۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲-۱۴-۱۷ mm
  4. کیف مقاوم برای نگهداری آچار آلنها
  • 5 ستاره
  • 4 ستاره