آچار آلن ستاره ای ایت ژاپن۱۰T-55T

  1. ساخت کشور ژاپن
  2. فولاد سخت
  3. سری کامل آلن ستاره ای