آلن چاقویی ستاره ای هامبورگ

 0

  1. ساخت کشور تایوان
  2. رقیب آلن های ژاپنی
  3. سایزT9-T10