آجار آلن سرگرد ایت ژاپن

  1. ساخت کشور ژاپن
  2. فولاد سخت
  3. سایز۲/۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰
  4. سایزبلند
  • 5 ستاره